Cyber Capital

Cyber Capital
by nba_lakers_h1nllj48
Cyber Capital is een cryptocurrency investeringsfonds uit Amsterdam die in april 2016 is begonnen in besloten vorm. Vanaf begin 2018 is zijn investeringen bij Cyber Capital ook toegankelijk voor het publiek. Investeren bij Cyber Capital is mogelijk vanaf €100.000. In- en uitstappen kan op wekelijkse basis.
Cyber Capital

Over Cyber Capital

Cyber Capital is zeer waarschijnlijk het bekendste Nederlandse cryptocurrency investeringsfonds. Cyber Capital richt zich op family offices en vermogende particulieren. Het fonds beheerde begin 2018 circa 12 miljoen euro in crypto-assets voor zijn klanten.

Team van Cyber Capital

Boudewijn Rooseboom - Justin Bons

Cyber Capital is opgericht door Boudewijn Rooseboom (CEO, foto links) en Justin Bons (CIO). Boudewijn Rooseboom is na zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam geëmigreerd naar Brazilië waar hij diverse ondernemingen heeft gehad. Justin Bons is in 2013 komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland heeft hij filosofie en geschiedenis gestudeerd. In 2013 is hij geëmigreerd naar Nederland waar hij kennis maakte met cryptocurrencies. In 2014 is Justin Bons begonnen met het minen van Bitcoins. Justin Bons maakt onderdeel uit van Bitcoin Unlimited, een uitgesproken partij die voorstander is van het vergroten van de blockgrootte van Bitcoin (Cash).

In februari 2019 is het team van Cyber Capital gewijzigd. Boudewijn heeft Cyber Capital verlaten, in zijn plaats is Wilhelm Roth gekomen. Wilhelm neemt de rol van CEO op zich en is verantwoordelijk voor de financiële en operationele zaken van het fonds.

Beleggingsstrategie van Cyber Capital

Cyber Capital Fund A investeert in ca. vijftig verschillende cryptomunten. In ICO’s wordt niet geïnvesteerd, met name doordat het fonds veel waarde hecht aan liquiditeit. Wat opvalt in de beleggingsstrategie van Cyber Capital is dat er niet wordt geïnvesteerd in Bitcoin. Het fonds kiest voor Bitcoin Cash in plaats van Bitcoin. Naar de mening van met name Justin Bons heeft Bitcoin Cash een betere waardepropositie dan Bitcoin.

Cyber Capital Beleggingsstrategie

De portefeuille is opgedeeld in diverse segmenten die zijn gedefinieerd naar drie blockchain software-lagen (protocol, netwerk of applicatie laag) en naar de primaire usercase. De portefeuille wordt aangepast zodat deze in lijn is met de relatieve aantrekkelijkheid en ontwikkeling van blockchain en de gedefinieerde lagen. De huidige allocatie van de portefeuille is voornamelijk naar de protocol en netwerk lagen omdat deze naar verwachting het meest zullen renderen als gevolg van netwerkeffecten. De applicatie laag (de daadwerkelijke toepassingen op de blockchain) zijn nog vol in ontwikkeling. Applicaties op de blockchain zijn momenteel nog te beperkt als gevolg van teveel beperkingen op het gebied van transacties per seconde.

Analysetechnieken

Het uitgangspunt van Fund A is dat de cryptocurrencies met het beste fundament op lange termijn het meest in waarde zullen stijgen. Beleggingsbeslissingen van Fund A worden dan ook voornamelijk gebaseerd op een grondige fundamentele analyse. Naast de fundamentele analyse maakt Fund A ook gebruik van kwantitatieve analyse (Sharpe-ratio) en wordt er gekeken naar de (technische) broncode van cryptocurrencies.

Fundamentele analyse

Bij een fundamentele analyse wordt gekeken naar diverse factoren op een zo objectief mogelijke manier. De belangrijkste aspecten in de fundamentele analyse zijn de volgende:

Waarde-propositie – Waar komt de toekomstige vraag van de cryptomunt vandaan? Is er een duidelijk mechanisme of usercase die vraag zou stimuleren?

Consensus – Op welke wijze wordt de cryptomunt operationaal beheerd en overeenstemming bereikt over diverse mechanisme? Voorbeelden van manieren waarop consensus bereikt kan worden zijn proof-of-work en proof-of-stake.

Token-economie – Wat is het economisch beleid achter de cryptomunt?

Overige fundamenten waar door Cyber Capital naar wordt gekeken zijn game theory, politiek, innovatie, team, acceptatie etc.

Fund B en Fund C

Cyber Capital heeft plannen om in 2019 naast het Fund A (long only, actively managed) twee nieuwe fondsen te lanceren. Fonds B wordt een market neutral fonds waarin actief wordt getrade om daarmee positieve rendementen te behalen. Fonds C wordt een index fonds. De exacte startdatum van de nieuwe fondsen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit niet in het eerste half jaar van 2019 gaat gebeuren.

Cyber Capital rendement

Het fonds heeft sinds start in 2016 een waanzinnig rendement behaald van +939%. Het fonds was met ingang van 2018 beschikbaar voor particuliere beleggers, het rendement in 2018 bedraagt -87%. Dit negatieve rendement is ontstaan als gevolg van de bearmarkt waarin Bitcoin is gedaald van ca. $19.500 tot $3.800.

Het rendement in 2019 is tot op heden +40% (cijfers t/m 3 april 2019)

Genoemde, getoonde rendementen en koersen zijn sinds opening fonds 2018 t/m 3 april 2019. Grafiek van de website van Cyber Capital.

Cyber Capital Performance

Het fonds doet het in 2018 minder dan Bitcoin of de Crypto Index (top 20 cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie). Deze underperformance is te verklaren doordat het fonds ook actief investeert in cryptocurrencies buiten de top 20. In vergelijking met de grotere munten hebben deze kleinere cryptomunten relatief slecht gepresteerd. Daarnaast heeft het fonds niet in Bitcoin geïnvesteerd, het lagere risico van Bitcoin in vergelijking met andere cryptomunten zorgt voor een demping van het negatieve rendement.

Kosten

Het fonds rekent de volgende kosten:

Beheervergoeding 2% per jaar
Transactie- en overige kosten 1% (per jaar, geschat)
Uittredingskosten 2% (komt ten goede van de participanten in het fonds)
Performance fee 20% (jaarlijkse high-water mark)

Investeren bij Cyber Capital?

Ontvang dan ons gratis rapport met daarin de analyse van Cyber Capital en andere Nederlandse crypto fondsen.

Wilt u investeren in cryptocurrency maar is een investering van €100.000 te groot? Kijk dan eens naar onze BlockWealth Lite (index portfolio met vijftien cryptocurrencies vanaf €2.500) of BlockWealth (actief en dynamische portfolio vanaf €10.000).

Aanvraag gratis rapport – Cyber Capital

    Uw voornaam*

    Uw achternaam*

    Uw e-mailadres*

    Uw telefoonnummer

    Eventuele vragen en/of toelichting