BlockBay Capital portefeuille update december 2023

BlockBay Capital portefeuille update december 2023
by

De portefeuilles hebben in december een positief rendement van tussen de +12% en +16% behaald. Het rendement over geheel 2023 kwam afhankelijk van de portefeuille uit tussen de +80% en +110%.

Terugblik 2023
Het rendement van Bitcoin over 2023 was +147%, het slechte jaar 2022 (met een rendement van -62% voor Bitcoin) is hiermee bijna weggespoeld. Ethereum viel ten opzichte van Bitcoin in 2023 wat tegen met een jaarrendement van +85%. Solana deed het met een rendement van +887% extreem goed. Het afgelopen jaar stond voor de cryptomarkt dan ook in teken van herstel van het slechte jaar 2022. Risicovollere investeringen (zoals cryptovaluta en techbedrijven) werden vorig jaar hard geraakt door de gestegen rente en hogere inflatie. Afgelopen jaar was een goed jaar voor risicovollere investeringen.

In begin 2023 was er sprake van een Amerikaanse bankencrisis, waarbij er meerdere banken gered moesten worden. Het vertrouwen in het traditionele financiële systeem nam hierdoor af, Bitcoin profiteerde hiervan. In de zomermaanden werd bekend dat BlackRock een aanvraag had gedaan voor een Bitcoin ETF, als gevestigde naam was dit een verdere stap in de legitimiteit van Bitcoin voor (institutionele) investeerders. Na de zomermaanden is de totale cryptomarkt op verbeterde vooruitzichten verder gestegen van zo’n $1.000 miljard naar $1.700 miljard.

Vooruitblik 2024
2024 staat voorlopig in het teken van de volgende twee gebeurtenissen:

– De goedkeuring van de Amerikaanse Bitcoin ETF, dit zou begin 2024 kunnen gebeuren. Een eventuele afwijzing van de Amerikaanse toezichthouder betekent dat een eventuele goedkeuring weer met een paar maanden vertraagd wordt
– De Bitcoin halving in april

Daarnaast blijft de macro-economie invloed uitoefenen op cryptovaluta en de allocatie van investeerders naar cryptovaluta. Rentes, inflatie en staatsschulden zullen allen in beweging zijn en zorgen voor volatiliteit op de markten.

Qua technologie zijn er ook veel thema’s binnen blockchain die zich zullen ontwikkelen. De belangrijkste daarvan zijn real world assets (tastbare activa/bezittingen die op de blockchain worden getokeniseerd zodat handel mogelijk is), gaming en artificial intelligence (AI). Ook zal de infrastructuur van crypto zich verder ontwikkelen naar modulaire oplossingen (waarbij sommige functies elders uitgevoerd kunnen worden).

De toenemende betrokkenheid van grote (Amerikaanse) beleggers betekent dat cryptovaluta steeds breder als beleggingscategorie wordt gezien, specifiek genomen gaat het hierbij voorlopig nog over Bitcoin. In dat opzicht zijn opmerkingen van Jamie Dimon (CEO van JPMorgan) interessant. Recent zei hij bij een hoorzitting in het Amerikaanse congres over Bitcoin het volgende: ‘If I was the government, i’d close it down’. Jamie Dimon is sinds 2014 in strijd met Bitcoin, daarbij verwijst hij regelmatig naar het gebruik van cryptovaluta door criminelen en witwassers. Inmiddels is de geaccepteerde situatie wel dat elk financiële systeem (inclusief het traditionele geldsysteem) gebruikt wordt en zal worden door criminelen. Het interessante aan deze opmerking is echter de reden waarom Bitcoin voor velen interessant is, de overheid kan Bitcoin niet stoppen en grote investeerders kunnen het zich niet veroorloven om Bitcoin niet aan te gaan bieden. Ook JPMorgan zal Bitcoin producten vroeg of laat aan zijn cliënten gaan aanbieden.

De vooruitzichten voor het komende jaar zijn uitstekend, wel is het belangrijk om ook de risico’s te benoemen. De koers van met name Bitcoin is al hard vooruitgelopen bijvoorbeeld op de verwachting dat er een Bitcoin ETF komt. Eventueel uitstel of afstel zal voor een koersdaling zorgen. Ook verdere tegenvallers op het gebied van wetgeving, fraude- en of rechtszaken en adoptie kunnen voor koersdalingen zorgen al blijft aannemelijk dat zeker op de langere termijn de unieke eigenschappen van vooral Bitcoin zullen zorgen voor verdere groei.