Cryptocurrency portfolio

Cryptocurrency portfolio
by nba_lakers_h1nllj48
U bent op zoek naar een manier om een cryptocurrency portfolio samen te stellen of in te investeren.
Dit artikel is geschreven door de cryptocurrency en blockchain specialisten van BlockBay Capital en omschrijft de punten waar je op moet letten bij het samenstellen van een cryptocurrency portfolio.

Voor het laatst bijgewerkt: april 2021


1. Doel en omvang van de cryptocurrency investering

Een investering in cryptocurrency is er één die weloverwogen genomen dient te worden gezien het grote risico die zit aan een investering in cryptovaluta. Er zijn in het verleden door enkele investeerders enorme winsten gemaakt op cryptocurrency, een grotere groep heeft echter verlies geleden. Het is daarom van belang om naast het bepalen van het doel vooraf duidelijk te hebben wat de verwachtingen van een cryptocurrency portfolio zijn.

Een investering in cryptocurrency is er één die allereerst eerst een hoog rendement moet opleveren als gevolg van een hoog risico. Wij bespreken in deze sectie de volgende punten:

 • Welk bedrag moet ik investeren in cryptocurrency
 • Hoelang moet ik investeren in cryptocurrency
 • Wat zijn de voordelen van het investeren in een cryptocurrency portfolio
 • Wat is het risico van een investering in cryptocurrency

Welke bedrag investeren in cryptocurrency

Wat wij van de grote koersschommelingen in het verleden nogmaals bevestigd hebben gekregen is dat een investering in cryptocurrency er één is die je doet met geld wat je kan missen. Vaak is dit een klein gedeelte van iemands beschikbare vermogen. Het is ook mogelijk om periodiek een bedrag te investeren in cryptocurrency. Hiermee groeit het in cryptocurrency geïnvesteerde vermogen over tijd.

Om te bepalen wat de juiste omvang is van uw investering in cryptocurrency kan er ook gekeken worden naar het effect van een investering in cryptocurrency op het risico van uw totaalvermogen. Dit is een uitgebreide rekenkundige manier waarbij de specialisten van BlockBay Capital kunnen u hierbij helpen. Het is van belang dat u een risico neemt met een bedrag waar u zich comfortabel bij voelt.

Hoelang investeren in een cryptocurrency portfolio

Cryptocurrency en blockchain staan beide nog in de kinderschoenen echter gaan de ontwikkelingen in een hard tempo. De vele onzekerheden die van toepassing zijn op zowel blockchain (de techniek) als cryptocurrency (regulering en wetgeving) maken dat de keuze om te investeren in een cryptocurrency portfolio er één is die echt voor de toekomst wordt genomen.

De minimale geadviseerde periode voor een cryptocurrency portfolio is tussen de drie en vijf jaar.

Voordelen van een cryptocurrency portfolio

Een investering in meerdere cryptomunten door middel van een portfolio heeft een aantal voordelen ten opzichte van een investering in bijvoorbeeld alleen Bitcoin of Ethereum. Het advies is dan ook om te investeren in meer dan één cryptocurrency.

Een cryptocurrency portefeuille samenstellen is een uitdaging, maar wel één waar een aantal belangrijke voordelen aan zitten. Wij laten zien wat diversificatie precies inhoudt, wat het voordeel daarvan is en hoe je je cryptocurrency portfolio optimaliseert.

Voordeel #1 – Diversificatie

Diversificatie betekent het spreiden van investeringen en daarmee ook een spreiding van het rendement en risico dat bij de investeringen hoort. Diversificatie treedt op indien er in dit geval in meer dan één cryptomunt is geïnvesteerd. De resultaten van de cryptocurrency portfolio bestaan uit de resultaten van de in alle onderliggende geïnvesteerde cryptocurrencies.

Een spreiding over meerdere cryptocurrencies zorgt er in feite voor dat extreme uitschieters worden gedempt. Uitschieters zorgen voor een stijging van het (kwantitatief berekende) risico. Het risico van een portefeuille met meerdere (bijvoorbeeld 20) cryptocurrencies is lager dan een portefeuille met slechts één cryptocurrency. Dit komt doordat onverwachte gebeurtenissen voor de ene cryptocurrency gunstig zijn en voor de andere cryptocurrency ongunstig.

De onderstaande spreidingsdiagram vergelijkt de rendementen en  risico van de 10 grootste cryptocurrencies per 30 september 2018. De dagelijkse rendementen over het afgelopen jaar zijn gebruikt om het rendement en risico te berekenen.

Cryptocurrency portfolio - Diversificatie

De portefeuille bestaat uit de tien cryptocurrencies die allen voor 10% in de portefeuille zitten. Wat opvalt is dat de cryptocurrency portfolio met een risico van ca. 100% na Tether en Bitcoin het laagste risico heeft als gevolg van de diversificatie. Het gemiddelde risico is 150%, waarmee er voor 50% risico is gereduceerd.

Voordeel #2 – Spreiding van kansen

Er zijn volgens coinmarketcap.com per oktober 2018 meer dan 2.000 cryptocurrencies, het selecteren van de juiste cryptocurrencies is lastig. Als gevolg van onvoorspelbaarheid en de vele projecten gaat ca. 95% van de cryptocurrencies volgens BlockBay Capital niet overleven. De koers van deze projecten zal op termijn richting de nul bewegen. Omdat het niet exact te voorspellen is welke cryptocurrencies dit zijn is spreiding noodzaak, in de praktijk zullen er projecten zijn die op papier wellicht superieur zijn, maar die uiteindelijk niet zullen overleven.

Ondanks goede research en een selectie van cryptocurrencies aan de hand van strenge criteria is het goed mogelijk dat een investering niet rendeert of voor verlies zorgt. Dit als gevolg van onvoorspelbare factoren die spelen bij zowel het betreffende project als in de markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verbod van een specifieke munt of een opzegging van de samenwerking.

Onthoud: de actuele koers hoeft niet altijd een juiste afspiegeling te zijn van de waarde

De koers komt tot stand door marktwerking. Bij het samenkomen van vraag en aanbod ontstaan inefficiënties doordat betrokken partijen allen persoonlijke redenen hebben om een transactie aan te gaan. Zo kan het goed zijn dat de verkopende partij een acute liquiditeitsbehoefte heeft waardoor deze partij zijn positie relatief goedkoop wilt verkopen. Andere inefficiënties zijn naast verkoopdruk ook een relatief grote transactie ten opzichte van het dagelijkse handelsvolume en mogelijke voorkennis van een betrokken partij.

Risico’s van het investeren in cryptocurrency

Zoals wij hebben besproken kan een goede cryptocurrency portfolio op lange termijn bijdragen aan het behalen van uw vermogensdoelstellingen. Onthoud dat vanuit een vermogensperspectief risico niet per sé het verliezen van geld betekent, maar risico is in feite het niet behalen van vermogensdoelstellingen op lange termijn. Desalniettemin geldt een investering in cryptocurrency als extreem risicovol, het is mogelijk om je gehele inleg te verliezen.

Wil je meer te weten komen over het investeren in cryptocurrency en de risico’s daarvan? Lees dan nu ons artikel ‘Investeren in cryptomunten’.


2. Actieve of passieve cryptocurrency portfolio

Iedereen is op zoek naar de cryptocurrencies die het hoogste rendement gaan behalen. De praktijk leert echter dat dit lastig te voorspellen is en bovendien bieden behaalde resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Iedere investeerder heeft zijn eigen manier om te bepalen in welke cryptocurrencies uiteindelijk wordt geïnvesteerd. De ene investeerder gaat volledig af op het advies van kennissen en vrienden, andere investeerders besteden uren aan het analyseren van codes en het inhoudelijk onderzoeken van projecten en teamleden.

Een relatief eenvoudiger optie is er ook. Dat is de inrichting van een cryptocurrency portfolio aan de hand van vooraf opgestelde regels. Dat is een passieve cryptocurrency portefeuille. Het voordeel hiervan is dat er dan geen actieve selectie van cryptocurrencies voor in de portefeuille gemaakt dient te worden. Dat scheelt dan weer een hoop tijd en werk.

In deze sectie bespreken wij de volgende dingen:

 • Wat is een passieve cryptocurrency portefeuille
  • Voorbeeld van een passieve cryptocurrency portfolio
  • Herbalanceren van een passieve cryptocurrency portfolio
 • Wat is een actieve cryptocurrency portfolio
 • Wat is BlockWealth?

Passieve cryptocurrency portfolio

Een passieve portefeuille wordt samengesteld volgens vooraf gedefinieerde regels en volgt vaak een index. Een voorbeeld van een bekende index is de CRIX. In de CRIX zitten de 20 grootste cryptocurrencies die worden gewogen aan de hand van marktkapitalisatie. De samenstelling en herbalancering van de index gebeurt op vooraf vastgestelde momenten volgens de vooraf gedefinieerde regels.

De weging aan de hand van marktkapitalisatie houdt in dat men kijkt naar de totale marktkapitalisatie van zowel de onderliggende cryptomunt als alle cryptomunten bij elkaar genomen. De marktkapitalisatie van een cryptomunt is te berekenen door het aantal munten in omloop te vermenigvuldigen met de koers.

Voorbeeld van een cryptocurrency index portfolio

Het is oktober 2018 en je besluit om op een passieve marktkapitalisatie gewogen manier te investeren met maandelijkse herbalancering in de twee grootste munten: Bitcoin en Ethereum. Bitcoin heeft een totale marktkapitalisatie van $110 miljard en Ethereum van $20 miljard. Dit impliceert dat de markt (alle investeerders bij elkaar) Bitcoin 5,5 x meer waard vinden dan Ethereum. Je besluit om totaal €65.000 te investeren verspreid over €10.000 in Ethereum en €55.000 in Bitcoin. Je investering in Bitcoin is dus 5,5 x zoveel als de investering in Ethereum.

Herbalanceren van een cryptocurrency index portfolio

Het voordeel van een crypto index portefeuille die gewogen is op basis van marktkapitalisatie is dat er niet geherbalanceerd dient te worden. In onderstaand voorbeeld is na een maand de totale marktkapitalisatie van Bitcoin met ca. -9% gedaald tot $100 miljard en is de marktkapitalisatie van Ethereum met +50% gestegen tot $30 miljard.

Maart 2021
Marktkapitalisatie Gewicht
Bitcoin € 110.000.000.000 84,6%
Ethereum € 20.000.000.000 15,4%
Totaal € 130.000.000.000 100,0%
April 2021
Marktkapitalisatie Gewicht Rendement
€ 100.000.000.000 76,9% -9,1%
€ 30.000.000.000 23,1% +50,0%
€ 130.000.000.000 100,0% +0,0%
Maart Gewicht
Bitcoin € 55.000 84,6%
Ethereum € 10.000 15,4%
Totaal € 65.000 100,0%
April Gewicht
€ 50.000 76,9%
€ 15.000 23,1%
€ 65.000 100,0%

Actieve cryptocurrency portfolio

Bij een actieve cryptocurrency portefeuille bepaald de portefeuille manager waarin geïnvesteerd wordt. De manager heeft hiervoor vaak veel vrijheid en kiest vaak uit alle beschikbare cryptocurrencies om uiteindelijk een eigen investeringsstrategie te ontwikkelen en implementeren.

Als BlockBay Capital zijnde geloven wij in actief beheer. Dit omdat de cryptocurrency markt nog relatief jong en inefficiënt is. Als BlockBay Capital zijnde voegen wij waarde toe ten opzichte van een index doordat wij onze kennis en ervaring inzetten om inefficiënties te herkennen en hierop onze portefeuilles aan te passen.

Hoe wij cryptocurrencies selecteren onder andere binnen de actieve cryptocurrency portfolio BlockWealth is te lezen in sectie 3 ‘Selectie van de beste cryptocurrencies’.


3. Selectie van de beste cryptocurrencies

De selectie van cryptocurrencies is alleen van toepassing bij actief beheerde cryptocurrency portfolios. Bij een passieve cryptocurrency portfolio worden cryptocurrencies geselecteerd volgens vooraf opgestelde regels, het is hierdoor vaak niet nodig om uitgebreid onderzoek te doen naar cryptocurrencies.

Er zijn vele manieren om cryptocurrencies te selecteren en daarmee een portefeuille samen te stellen. Dat kan op basis van kwalitatieve kenmerken, kwantitatieve kenmerken of een combinatie van beide. Wij beperken ons daarom tot de strategie die wij als BlockBay Capital zijnde hanteren om te bepalen in welke cryptocurrencies wij investeren.

Wat is een goede cryptocurrency?

In de investeringsstrategie van BlockBay Capital staat de (toekomstige) waardecreatie van blockchain centraal. Het doel van de cryptocurrency portfolio’s die wij beheren is dan ook om te profiteren van deze mogelijke waarde creatie. Het is belangrijk om eerst een goede basis te hebben van cryptocurrency, blockchain en de (toekomstige) mogelijkheden die er zijn.

Wij doen dit door allereerst in kaart te brengen hoe de waarde creatie van blockchain ontstaat en hoe een investering in een cryptocurrency zich daartoe verhoudt. Het is een vereiste dat de cryptocurrency een waarde creërende rol heeft in de blockchain. Er zijn helaas te veel waardeloze cryptocurrencies voornamelijk doordat de rol en waarde creatie van de cryptocurrency onduidelijk is. Vaak is er bijvoorbeeld geen blockchain of cryptocurrency nodig om het idee tot uiting te brengen.

De kracht van blockchain is dat niemand eigenaar van een blockchain kan zijn. Het is daarom ook niet mogelijk om een aandeel in een blockchain te kopen. Het investeren in cryptocurrencies is dan ook volledig anders dan het beleggen in aandelen of obligaties. Nogmaals, het is belangrijk om te begrijpen hoe waarde ontstaat binnen blockchain en cryptocurrency alvorens er verder wordt gekeken naar de selectie van cryptocurrencies.

Selectie van cryptocurrencies door BlockBay Capital

BlockBay Capital heeft een aantal hoofdcriteria en deelcriteria opgesteld die worden toegepast in het onderzoeksproces om objectief te kunnen vaststellen of een cryptocurrency interessant is als investering.

Samengevat zijn er een drietal hoofdcriteria die in het begin worden getoetst om een eerste indicatie te krijgen van de potentie van een cryptocurrency. Dit is een stap die komt nadat reeds is bepaald of er door de blockchain waarde gecreëerd kan worden op het specifieke gebied.

Het project

 • Business case
  De oplossing is geschikt voor een groot publiek
 • Team
  Het team bestaat uit ervaren ontwikkelaars en er is een duidelijke roadmap
 • Community
  Een robuuste community staat achter de cryptocurrency

De cryptocurrency

 • Structuur van de crypto
  Het nut van de crypto is van nature logisch en duidelijk. Voegt op lange termijn fundamenteel waarde toe en de cryptocurrency is liquide
 • Technologie en beveiliging
  De crypto is gebouwd op een bewezen technologie en beveiligingsmodel

Lange termijn visie

 • Prikkels en beloning
  Beloningsstructuren voor stakeholders zijn in lijn met de groeidoelstellingen
 • Governance
  Ingebouwde mechanismen zorgen voor een lange termijn stabiliteit van de blockchain

Nadat er een eerste beeld is gekregen van een cryptocurrency door middel van bovenstaand is het advies om een uitgebreider onderzoek te doen.

Volgende stap is om te kijken hoeveel cryptocurrencies in een portfolio behoren te zitten.


4. In hoeveel cryptocurrencies investeren?

Wij hebben veel verschillende cryptocurrency portfolios gezien die allemaal in een verschillend aantal cryptocurrencies zijn belegt. Dit roept uiteraard de vraag op of er een ideaal aantal cryptocurrencies is om in te investeren.

Het toevoegen van een cryptomunt aan een cryptocurrency portfolio hoort te leiden tot één of twee van het volgende:

 • Het toekomstig rendement wordt verhoogd
 • Het toekomstig risico wordt verlaagd

Om te bepalen welk aantal cryptocurrencies in een portefeuille optimaal is kijken wij naar het effect op het rendement en risico van divers samengestelde cryptocurrency portfolios.

Het ideale aantal cryptocurrencies

In onderstaande grafiek zijn de rendements-risico verhouding van vier samengestelde portefeuilles weergegeven. De portefeuilles zijn samengesteld op basis van marktkapitalisatie, dagelijkse rendementen en over het afgelopen jaar per 30 september 2018. De portefeuilles bevatten respectievelijk 5, 10, 15 en 20 cryptocurrencies. Posities van een cryptocurrency zijn gemaximaliseerd op 20% om concentratierisico te voorkomen.

Cryptocurrency portfolio - Diversificatie aantal cryptomunten

Wat opvalt is dat het risico met name lager wordt indien een portefeuille uit 10 in plaats van 5 cryptocurrencies ontstaat. Al moet worden opgemerkt dat dit deels komt dit door toevoeging van de stablecoin Tether in portefeuilles vanaf 10 cryptomunten. Het risico verschilt weinig tussen portefeuilles met 10, 15 of 20 cryptomunten. Het rendement is iets hoger bij de portefeuille met 10 cryptomunten doordat cryptocurrencies die beter gerendeerd hebben hoger in de ranking staan.

Technisch onderzoek

Er is verder technisch onderzoek gedaan naar het optimale aantal cryptomunten in een portefeuille door rendementen te simuleren. In dit artikel op Hacker Noon worden er 100.000 cryptocurrency portfolios gesimuleerd bestaande uit 2 tot 40 verschillende willekeurig geselecteerde cryptomunten.

De frequentie van herbalanceren heeft een positieve invloed op de portefeuillewaardes doordat met name werd geprofiteerd van hoge volatiliteit (kopen na een daling en verkopen na een stijging).

Cryptocurrency portfolio - Backtesting aantal cryptos

De portefeuille met de hoogste waarde is de beste portefeuille. Hierboven zien wij dat het diversificatie effect vanaf ca. 10 cryptomunten steeds sterker afneemt. Dit is ook verder afhankelijk van de frequentie van herbalanceren. Idealiter bestaat volgens het onderzoek een portefeuille uit 14 tot 22 cryptocurrencies. Het heeft dus niet veel zin om een cryptocurrency portfolio samen te stellen met veel cryptocurrencies omdat er niet veel verder gediversifieerd kan worden.

De verklaring hiervan vinden wij door te kijken naar de samenhang (correlatie) van de rendementen van verschillende cryptomunten.

Correlatie van cryptocurrency

In zijn algemeenheid geldt dat hoe lager de correlatie is, hoe groter het potentiële diversificatie effect is. Een waarde richting de +1 geeft aan dat er een sterke positieve relatie is, een waarde van 0 geeft aan dat er geen lineaire relatie is en een waarde van -1 betekent dat er een sterke negatieve relatie is.

Onderstaande grafiek van Sifr Data vergelijkt de onderlinge correlatie per oktober 2018 tussen een aantal grote cryptocurrencies, aandelen (de Amerikaanse S&P 500), een volatiliteitsindex, goud en staatsobligaties.

Cryptocurrency portfolio - Correlatie Matrix

De onderlinge correlatie tussen cryptomunten onderling is positief en sterk (donkerrood). De correlatie tussen bijvoorbeeld Bitcoin en aandelen is rond de 0 (niet lineair), dit hadden wij eerder gezien in ons artikel ‘Investeren in cryptomunten’.

De conclusie die wij hieruit kunnen opmaken is dat spreiden tussen cryptomunten en andere beleggingen zinvol is maar dat als gevolg van de hoge onderlinge correlatie bij cryptocurrency er relatief weinig diversificatie behaald kan worden. Onder het kopje Technisch onderzoek zagen wij reeds dat het weinig zin heeft om meer dan 20 cryptocurrencies in een portfolio toe te voegen.

Het is tot slot belangrijk om te investeren in het aantal cryptocurrencies waar je jezelf comfortabel bij voelt. Het kost veel tijd om goed op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen van de cryptocurrencies waarin is geïnvesteerd.


5. Bepalen van de strategische gewichten

Nu er voor de cryptocurrency portfolio is bepaald in welke cryptocurrencies en in hoeveel verschillende cryptocurrencies er wordt geïnvesteerd is het tijd voor de volgende stap. Het is nu zaak om de gewichten van de cryptocurrencies in de portefeuille te bepalen. Het maakt verschil of Bitcoin voor 5% of voor 50% in de cryptocurrency portfolio zit.

Globaal genomen kan je gewichten bepalen door te kijken naar kwantiatieve (rekenkundige) eigenschappen, kwalitatieve eigenschappen (zoals de voorkeur voor een bepaalde cryptomunt) of een combinatie hiervan.

Kwantitatieve indicatoren

Wat voor ons belangrijk is in het bepalen van de startgewichten is het risico van een specifieke cryptomunt. Cryptovaluta is in zijn algemeenheid risicovol, het heeft dan ook onze voorkeur om risico’s in de portefeuille te beperken. De volatiliteit (als graadmeter voor het risico) kan zelf worden berekend of is bij Sifr Data beschikbaar voor een aantal grotere cryptomunten.

Een eenvoudig startpunt is een portefeuille waarin elke cryptocurrency een gelijk gewicht heeft. Investeer je in 10 cryptomunten (die je dan al hebt geselecteerd) dan heeft elke munt een gewicht van 10%. Afhankelijk van het risico dat je bereid bent te nemen kan je kiezen voor een bepaalde onder- of overweging van een cryptocurrency. De meeste cryptocurrency portefeuilles hanteren een piramidemodel en kiezen ervoor om de wat grotere cryptocurrencies (met minder risico) een groter gewicht te geven ten opzichte van de kleinere (meer risicovolle) cryptocurrencies.

Het is mogelijk om de rendements- en risicoverhouding te optimaliseren. Dit zorgt uiteindelijk voor een gewenste situatie waarin het hoogste rendement met het laagste risico wordt gecombineerd. Het nadeel is dat dit gaat op basis van historische gegevens die geen correcte indicatie voor de toekomst hoeven te zijn.

Kwalitatieve indicatoren

Op basis van onderzoek kan het zijn dat je verwacht dat een bepaalde cryptocurrency een hoog rendement gaat behalen. Een hoger gewicht van de betreffende cryptocurrency in de portefeuille zou dan een logisch gevolg zijn.

Het hanteren van kwalitatieve indicatoren voor het bepalen van strategische gewichten is lastiger dan het bepalen van de gewichten via kwantitatieve indicatoren omdat er vaak lastige keuzes gemaakt dienen te worden. Advies hierin is om altijd zelf goed onderzoek te doen naar een cryptocurrency of dit aan specialisten over te laten.

Strategische gewichten van BlockBay Capital

Wij bepalen onze strategische gewichten op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gewichten waarbij een beperking van het risico centraal staat. Benieuwd welke gewichten wij toekennen in onze cryptocurrency portfolio? Kijk dan naar onze BlockWealth portefeuille.


6. Portfolio management, monitoring en evaluatie

Nadat de cryptocurrency portfolio volledig op papier is samengesteld is het tijd om daadwerkelijk te gaan investeren in cryptocurrency. Hiervoor is het handig om het gewenste bedrag op te splitsen per cryptocurrency met behulp van de strategische gewichten. Uiteindelijk kan hierdoor worden berekend hoeveel van elke cryptocurrency aangekocht dient te worden.

Portfolio management

Om de portefeuille in te richten is het noodzakelijk om eerst cryptocurrency van uw euro’s aan te schaffen. Het advies hierin is om (met name indien er een cryptocurrency portfolio wordt ingericht) eerst Bitcoin aan te schaffen en de Bitcoin te gebruiken om overige cryptocurrencies aan te schaffen. Dit omdat de meeste cryptocurrencies worden verhandeld tegen Bitcoin. De Bitcoin kan worden aangeschaft bij een broker en daarna worden overgeboekt naar een cryptocurrency handelsplatform.

Monitoring van de cryptocurrency portfolio

Voor het monitoren van je cryptocurrency portfolio kan je altijd zelf een document maken maar makkelijker is het om een app te gebruiken van bijvoorbeeld BlockFolio.

Voor grotere investeringen en voor specifieke monitoring en rapportage is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten van BlockBay Capital. Neem hiervoor contact met ons op.

Evaluatie van je cryptocurrency portfolio

Als je investeert in een cryptocurrency portfolio dan kijk je vaak altijd even tussendoor wat de resultaten zijn. Het is belangrijk om zeker een aantal uur per maand vrij te maken om te kijken naar de investeringen in cryptocurrency portfolio en om indien nodig te herbalanceren of overige mutaties te doen. Kijk naar je strategische gewichten en of deze nog steeds gepast zijn.

Wees niet bang om gestegen posities te verkopen om winst te pakken en om gedaalde posities aan te kopen. Belangrijk is om vertrouwen te hebben in de strategische gewichten op lange termijn omdat deze gewichten de basis van je portefeuille zijn.


Conclusie cryptocurrency portfolio

Het is belangrijk om je comfortabel te voelen en op de hoogte te zijn van de posities waarin je hebt geïnvesteerd. Het kost veel tijd om een goede cryptocurrency portfolio samen te stellen en actief te onderhouden. Het is dus zaak om een optimale balans te vinden tussen de beschikbare tijd, kennis en de daadwerkelijke cryptocurrency portfolio.

Investeren in een cryptocurrency portfolio van BlockBay Capital

Bent u klaar om te investeren in cryptocurrency portfolio en benieuwd hoe wij dat doen? Overweeg dan onze cryptocurrency portfolio BlockWealth waarin wij investeren wij in ca. 15 tot 20 cryptocurrencies.