Crypto fonds

Crypto fonds
by nba_lakers_h1nllj48

BlockBay Capital krijgt veel vragen over crypto fondsen en de wijze waarop de investeringen van BlockBay Capital worden gedaan.

BlockBay Capital biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in cryptocurrency door middel van een eigen cryptocurrency portefeuille. Deze unieke aanpak zorgt ervoor dat investeerders een apart account hebben met eigen aangekochte cryptomunten.

Bij de start van BlockBay Capital in 2018 is voor deze opzet gekozen zodat het voor investeerders ook mogelijk is om kleinere bedragen in cryptocurrency te beleggen(vanaf € 2.500). Crypto fondsen hanteren vaak een minimum inleg van €100.000. Het risicovolle karakter van cryptocurrencies zorgt ervoor dat investeerders vaak een klein gedeelte van het vermogen investeren, in de praktijk ligt dit percentage vaak tussen de 2% en 5%. Indien dit percentage wordt gehanteerd dan hebben investeerders in crypto fondsen een minimum vermogen van €2 miljoen. BlockBay Capital maakt professioneel investeren in cryptocurrency ook mogelijk voor investeerders met kleine vermogens.

Het voordeel van Nederlandse cryptofondsen is wel dat er een aantal fondsen zijn die bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd is als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen in crypto´s.

Ten opzichte van met name Amerikaanse cryptocurrency fondsen hebben Nederlandse fondsen in de praktijk vaak minder toegang tot interessante beleggingsmogelijkheden. Dit doordat het netwerk van Nederlandse fondsbeheerders vaak kleiner is en doordat deze fondsen in omvang relatief klein zijn. In de praktijk beperken de meeste Nederlandse cryptocurrency fondsen zich tot de wat bekendere (liquide) cryptomunten die ook in een cryptocurrency beheer portefeuille kunnen worden opgenomen.

Voordelen van crypto fondsen

 • Investeerders krijgen op een betrouwbare wijze tot een AIFMD geregistreerd fonds
 • Instappen is vaak eenvoudig en loopt via de bankrekening
 • U ontvangt participaties, elke deelnemer heeft hierdoor exact hetzelfde rendement

Nadelen van crypto fondsen

 • Investering is vaak pas mogelijk vanaf €100.000
 • In- en uitstappen is vaak alleen mogelijk op vooraf vastgestelde momenten
 • De meeste crypto fondsen rekenen vaak een in- en/of uitstapvergoeding
 • Een performance fee (prestatievergoeding) van 20% is vaak gebruikelijk
 • Nederlandse fondsbeheerders hebben meestal geen toegang tot investeringskansen die bijv. (grotere) Amerikaanse fondsen wel hebben
 • Het is voor een fondsbeheerder niet mogelijk om per portefeuille af te wijken van het beleggingsbeleid
 • U ontvangt participaties, elke deelnemer heeft hierdoor exact hetzelfde rendement

Conclusie

Investeren in cryptocurrency wordt steeds bekender, ook traditionele vermogensbeheerders en bedrijven beginnen meer en meer de toegevoegde waarde van cryptocurrency in te zien. Een investering in een crypto fonds is één van de manieren om blootstelling te krijgen naar cryptomunten. Het is hierbij zaak om naar uw persoonlijke situatie te kijken, de voor- en nadelen van een investering in een crypto fonds goed af te wegen en om eventuele alternatieven te overwegen.

Crypto fonds – Veelgestelde vragen

Onderstaand worden de veelgestelde vragen voor crypto fondsen beantwoord. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat is een crypto fonds?

Een crypto fonds is een beleggingsfonds dat investeert in cryptocurrency. Een crypto fonds probeert hiermee tot op zekere hoogte investeringen in blockchain tastbaar te maken.

Crypto fondsen werken met participaties die in euro’s zijn genoteerd. Met euro’s koop je participaties waarna het fonds volgens de investeringsstrategie cryptomunten koopt en eventuele andere investeringen doet. Het is dus niet nodig om zelf cryptomunten aan te schaffen bij het participeren in een crypto fonds.

Een crypto fonds stelt een investeringsstrategie samen. Hierin zijn een aantal keuzes te maken zoals de keuze voor actief of passief beheer, de keuze om in ICO’s te investeren en de keuze om bijvoorbeeld in de aandelen (venture capital) van blockchain start-ups te investeren. Het is belangrijk om goed te snappen wat de investeringsstrategie van een crypto fonds is, met name omdat de fondsen nog relatief nieuw zijn.

Hoe worden crypto fondsen gereguleerd?

Momenteel vallen alle Nederlandse crypto fondsen onder het AIFMD-registratieregime. Hierdoor zijn zij vrijgesteld van de AFM vergunningsplicht en staan de fondsen niet onder toezicht. Het is in zijn algemeenheid mogelijk om gebruik te maken van het AIFMD-registratieregime en daarmee gebruik te maken van de uitzondering op toezicht van de AFM indien de totaal beheerde activa kleiner of gelijk is aan €100 miljoen en aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Aangeboden aan minder dan 150 personen
 • Minimale deelname van €100.000
 • Nominale waarde per recht hebben van minimaal €100.000

Crypto fondsen maken vaak gebruik van de uitzondering door minimale deelname pas toe te staan vanaf €100.000. Dit minimum bedrag is ingesteld om er voor te zorgen dat er professionele beleggers of beleggers die geld hebben om deze kennis in te kopen participeren in het fonds. Hiermee worden consumenten door de AFM beschermt.

Staan crypto fondsen onder toezicht van de AFM?

Crypto fondsen maken gebruik van een uitzondering en vallen onder het AIFMD-registratieregime. Hierdoor houdt de AFM geen toezicht op beleggingsinstellingen in crypto’s . De AFM heeft zijn twijfels (lees verder) uitgesproken of beleggingsinstellingen in crypto’s in de toekomst wel kunnen voldoen aan de vergunningeisen. Om een vergunning te verkrijgen (en om daarmee onder toezicht te staan) is het onder andere noodzakelijk om een onafhankelijke bewaarder aan te stellen. Deze situatie is vergelijkbaar met traditioneel vermogensbeheer. In de praktijk is deze onafhankelijke bewaarder er nog niet maar zijn er wel ontwikkelingen op dit gebied. Zo lanceert Fidelity in 2019 een dienst en is Coinbase inmiddels actief met een custody dienstverlening. De andere zijde is dat de huidige wet- en regelgeving nog niet is ingesteld op cryptovaluta. Gezien het globale karakter van cryptovaluta is het de verwachting dat dit op Europees en internationaal niveau gaat gebeuren.

Concluderend is het, door het ontbreken van toezicht, belangrijk om te kiezen voor een partij die veiligheid van assets hoog in het vaandeel heeft staan. De specialisten van BlockBay Capital kunnen u hierbij helpen.

Vanaf welk bedrag is het mogelijk om te investeren bij een crypto fonds

Investeringen bij een crypto fonds zijn mogelijk vanaf €100.000. In bepaalde gevallen is het mogelijk om ook met een lager bedrag te participeren. Neem hiervoor contact met ons op.

Waarom zou ik investeren in een crypto fonds?

Een crypto fonds is een relatief eenvoudige manier om te investeren in cryptocurrencies. Het gehele proces wordt uit handen gegeven aan de beheerder. Het minimale instapbedrag van €100.000 zorgt ervoor dat crypto fondsen met name interessant zijn voor vermogenden die een allocatie naar blockchain en cryptocurrency willen hebben. Daarnaast is een voordeel van een crypto fonds dat een aantal crypto fondsen een uitgebreid netwerk binnen de blockchain wereld hebben. Hierdoor hebben zij (en de participanten) toegang hebben tot investeringsmogelijkheden die normaal gesproken niet beschikbaar zijn voor investeerders.

Hoe werkt investeren bij een crypto fonds?

Het is allereerst van belang om de keuze te maken voor een crypto fonds wat het beste past bij uw verwachtingen. Ga altijd met meerdere crypto fondsen om de tafel zodat verschillen duidelijk worden. U kunt na de definitieve keuze, ondertekening van de documenten en acceptatie van het fonds de inleg overmaken naar de bankrekening van het crypto fonds. De inleg gaat altijd in euro’s. Per crypto fonds verschilt het of er een wekelijkse, maandelijkse of toetreding per kwartaal is. Instappen gebeurd tegen de NAV koers, dit staat voor de Net Asset Value en is in feite de waarde per participatie.

Investeren in cryptocurrency?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

  Uw naam*

  Uw e-mailadres*

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht*