Disclaimer

Disclaimer
by nba_lakers_h1nllj48

Disclaimer

Gebruik van de website van BlockBay Capital B.V. (hierna “BlockBay Capital”) en de daarmee verbonden sites van BlockBay Capital is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap. Op deze site en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. BlockBay Capital B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71116494.

Het is mogelijk dat de disclaimer in de toekomst wijzigt. Wij zullen u van de wijzigingen op de hoogte brengen door de disclaimer op de website aan te passen. Het gebruik van deze website kan worden gemonitord en bijgehouden.

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door BlockBay Capital met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BlockBay Capital verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door BlockBay Capital wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, cryptocurrency of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij geven u toestemming om voor niet-commerciële privé doeleinden de informatie van deze website op te slaan, te analyseren, bewerken of te printen. U mag de informatie op deze website niet publiceren, overdragen of op andere wijze reproduceren zonder schriftelijke toestemming van BlockBay Capital.

Geschiktheid en beschikbaarheid

Financiële instrumenten die genoemd worden in de website zijn mogelijk niet geschikt voor investeerders in diverse geografische regio’s. Met uw specifieke behoeften, investerings doelstellingen en persoonlijke financiële situatie is geen rekening gehouden in de samenstelling van de website of in de samenstelling van gepubliceerde materialen.

Links naar andere websites

Onze website bevat mogelijk links naar externe websites. BlockBay Capital plaatst links naar externe websites als dienst naar u toe. Als gevolg hiervan is BlockBay Capital niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites, noch is er sprake van een aanbeveling.