Investeren in cryptomunten

Investeren in cryptomunten
by nba_lakers_h1nllj48
U bent geïnteresseerd geraakt in cryptomunten en u vraagt zich af of en hoeveel u moet investeren in cryptocurrencies.
Om goed antwoord te krijgen op deze vragen is het belangrijk dat u eerst begrijpt wat het verschil is tussen een investering in crypto en een andere investering van uw vermogen.
Wij bespreken in dit artikel wat de toegevoegde waarde van een investering in cryptocurrency is, wij laten zien hoe cryptocurrency zich als beleggingscategorie verhoudt ten opzichte van andere investeringsmogelijkheden en laten zien wat het effect is op uw vermogen wanneer er ook in Bitcoin of andere cryptocurrencies wordt geïnvesteerd.

Cryptocurrency als nieuwe asset class

De kracht van cryptocurrency is dat cryptocurrency volgens onderzoekers Liu en Tsyvinski van Yale gezien kan worden als nieuwe losse beleggingscategorie naast onder andere aandelen. Het positieve hiervan is dat cryptocurrency voor een risico diversificatie zorgt doordat cryptocurrencies geen exposure hebben naar het rendement van de meest voorkomende aandelen en macro-economische factoren. Dit wil zeggen dat het rendement van cryptomunten wordt verklaard door andere factoren, hier worden steeds meer onderzoeken naar gedaan maar er zijn er twee die wij verder toelichten.

Cryptocurrency correlatie

De bevestiging van cryptocurrency als nieuwe asset class kan worden verkregen door te kijken naar de correlatie van Bitcoin met andere beleggingen. De onderste regel in de correlatiematrix vergelijkt de correlatie van Bitcoin met een aantal aandelenindices, Amerikaanse staatsobligaties, olie, goud en de US Dollar. Negatieve correlatie laat zien dat dat een lage rendement op aandelen leiden tot een hoger rendement op Bitcoin.Investeren in cryptomunten - correlatieBron: Pantera Capital, bitcoincharts.com, Bloomberg. Op basis van dagelijkse rendementen voor een periode van 12 maanden tot en met 21 mei 2017.

Verklaring van cryptocurrency rendementen

Wat interessant is om te kijken naar de verklaring van historische rendementen van cryptovaluta. Dit kan op een relatief makkelijke manier. Dit doet onderzoek #1 doordat zij een tijds/momentum effect hebben gevonden in historische rendementen, maar kan ook aan de hand van diverse stelling die wetenschappelijk onderzocht worden zoals onderzoek #2 laat zien.

Onderzoek #1 – Historische cryptocurrency rendementen

Het onderzoek van Liu en Tsyvinski laat ook zien dat historische rendementen in het verleden toekomstige rendementen hebben voorspeld. Hierin zit een positieve relatie dat inhoudt dat periodes van positieve rendementen worden gevolgd door nieuwe periodes van positieve rendementen. Positief momentum heeft in het verleden de gezorgd voor een verdere stijging van koersen van cryptocurrencies.

Onderzoek #2 – Historische cryptocurrency rendementen

Vijf onderzoekers, waaronder hoogleraar Finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Albert Menkveld, hebben gekeken naar de transactiewaarde van Bitcoin en er een wetenschappelijke paper over geschreven: Equilibrium Bitcoin Pricing. Op onze site hebben wij bij het artikel ‘de waarde van Bitcoin’ het onderzoek verder beschreven.

Rendement versus risico

Onderstaande grafiek laat de rendements- en risicoverwachtingen van een aantal investeringen voor de komende tien jaar zien. In zijn algemeenheid geldt dat meer risico op lange termijn voor een hoger rendement zorgt. De beste belegging is dan ook de belegging met het hoogste rendement ten opzichte van het risico. Het combineren van diverse beleggingen in een portefeuille zorgt ervoor dat de rendement- en risicoverhouding wordt geoptimaliseerd. In de grafiek laat de portefeuille (het vierkantje) het diversificatie effect zien, de rendements-risico verhouding is geoptimaliseerd.Investeren in cryptomunten - Rendement beleggingscategorieën

Het risico van een investering in cryptocurrency is hoger dan het risico bij andere beleggingen. Het gevolg hiervan is dat het verwachte en historisch rendement vaak ook hoger is dan bij andere beleggingen. De grafiek laat zien hoe het historische rendement en risico van Bitcoin zich verhoudt ten opzichte van de eerder besproken beleggingen.

Conclusie van het investeren in cryptomunten

Een investering in cryptocurrency heeft zich in het verleden bewezen als een investering die het rendement van het totale vermogen op langere termijn verhoogd. In de grafiek zie je dat in de jaren 2014 en 2015 de portefeuille zonder cryptocurrency beter presteerde dan de portefeuille met cryptocurrency als gevolg van een 70% daling van Bitcoin van $750 naar $225. In de periode die daarop volgde steeg Bitcoin tot en met december 2017, gevolg door een daling in de eerste helft van 2018 en een relatieve consolidatie sindsdien. Over de afgelopen ca. 5 jaar presteert een portefeuille met 2% en 5% Bitcoin per jaar respectievelijk +8,9% en 11,1% per jaar, dit ten opzichte van het jaarlijkse rendement van +7,4% van een portefeuille zonder Bitcoin. Naast een investering in Bitcoin is het ook mogelijk om een cryptocurrency portfolio samen te stellen. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons artikel ‘Cryptocurrency portfolio‘.

Naast het hogere rendement is het risico van een beleggingsportefeuille met Bitcoin en/of cryptocurrency hoger dan het risico van een portefeuille zonder Bitcoin. Het risico neemt eveneens toe, in de bovenstaande grafiek neemt het risico van een respectievelijke portefeuille zonder Bitcoin en een portefeuille met 5% Bitcoin toe van 4,8% tot 6,7%.

Hoeveel beleggen in cryptomunten

Om te bepalen wat de juiste omvang is van een investering in cryptocurrency is het goed om te kijken naar de historische impact van het toevoegen van cryptovaluta aan een beleggingsportefeuille. De onderstaande grafiek start op 31 december 2013 en loopt tot 30 september 2018 en vergelijkt een portefeuille zonder Bitcoin met portefeuilles waarin voor een deel in Bitcoin is geïnvesteerd.

Investeren in cryptomunten - Rendementsvergelijking

De portefeuille zonder Bitcoin is de zwarte lijn en bestaat voor de helft uit aandelen en voor de helft uit obligaties. De portefeuille met de blauwe lijn bestaat voor 2% uit Bitcoin en is voor het overige gelijkmatig verdeeld in aandelen en obligaties. De oranje lijn is een portefeuille met 5% Bitcoin en is ook voor het overige gelijkmatig verdeeld. De rendementen zijn geannualiseerd en het risico is de jaarlijkse standaarddeviatie van de rendementen.

Om te bepalen wat de juiste omvang is van uw investering in cryptomunten is het zaak om te kijken wat de impact is van een investering in cryptocurrency op het risico van uw totaalvermogen. De specialisten van BlockBay Capital kunnen u hierbij helpen. Het is van belang dat u een risico neemt met het vermogen waar u zich comfortabel bij voelt.

Investeren in cryptomunten

Bent u klaar om te investeren in cryptocurrency en benieuwd hoe wij dat doen? Overweeg om eenvoudig en snel te investeren in cryptomunten met onze cryptocurrency portfolio BlockWealth.