BlockBay Capital portefeuille update februari 2022

BlockBay Capital portefeuille update februari 2022
by

De BlockWealth portefeuilles hebben in februari een positief rendement van +9% behaald.

De afgelopen maand stond in het teken van de Oekraïne-oorlog. Deze spanningen zorgde in aanloop naar de start van de oorlog voor verdere stress op financiële- en cryptomarkten. Zo daalde Bitcoin in de week voordat de oorlog begon met -23% (van $44.000 naar $34.000). Doordat Bitcoin tegen het einde van de maand opleefde sloot Bitcoin maand februari af op een koers van $43.200, daarmee is Bitcoin in februari gestegen met +12%.

Het westen heeft een breed pallet aan financiële sancties aangekondigd tegen Rusland. In de nasleep hiervan zijn de lokale cryptocurrency handelsvolumes in Rusland en Oekraïne (mede door een instortende Russische roebel) extreem gestegen. Deze toegenomen vraag kan ook invloed hebben op de koers. Inmiddels is de rust op de financiële markten enigszins teruggekeerd. De verwachtingen ten aanzien van toekomstige rentestijgingen vanuit centrale banken zijn door de Oekraïne-oorlog naar beneden bijgesteld, dit ondanks de hoge inflatie. De spanningen in Oekraïne zorgen voorlopig voor verdere stijgingen van energie- en voedselprijzen zodat de inflatie voorlopig nog hoog blijft. De reële rente (nominale rente minus inflatie) staat met een rente van 0,5% en inflatie van 7% nog steeds op een historisch dieptepunt.

Spaarders verliezen intussen jaarlijks vele procenten aan koopkracht door de negatieve reële rente. Om dit gegarandeerde verlies te voorkomen is het haast noodzakelijk om te investeren. De investeringscasus voor cryptomunten blijft nog steeds intact. Onderliggend groeit het crypto ecosysteem op jaarbasis met vele tientallen procenten als er wordt gekeken naar het aantal gebruikers, het aantal transacties en de use cases. Ook in het geval van een verdere rentestijging (wat in theorie nadelig zal zijn voor risicovollere investeringen) zullen de positieve effecten en verdere technologische ontwikkeling opwegen tegen de negatieve effecten. Het is daarmee goed mogelijk dat cryptomunten binnenkort weer losgekoppeld worden van macro-economische markten. Recent is de correlatie er geweest, historisch gezien is dat vaker het geval bij dalende markten voor een periode van ca. 2 maanden. In de komende periode kunnen cryptomunten mogelijk weer gaan handelen als losstaande beleggingscategorie en daarmee verdere waarde toevoegen voor breed gebreide investeerders.