J.P. Morgan komt met eigen digitale munt

J.P. Morgan komt met eigen digitale munt
by

J.P. Morgan heeft op 14 februari 2019 bekend gemaakt dat zij de eerste Amerikaanse bank zijn die er in zijn geslaagd om fiduciair geld te vertegenwoordigen in een digitale munt, de JPM Coin.

De JPM Coin gebruikt de blockchain technologie om instant betalingsoverdrachten tussen institutionele rekeningen mogelijk te maken. De digitale overdracht van waarde door middel van een blockchain is alleen mogelijk door middel van een digitale munt, de JPM Coin

De JPM Coin is een digitale munt die staat voor de Amerikaanse dollars die worden aangehouden in aangewezen rekeningen bij JPMorgan Chase. De waarde van een JPM Coin staat gelijk aan één US Dollar. Op het moment dat een klant geld via de blockchain naar een andere klant stuurt, worden JPM Coins overgeschreven en inmiddelijk ingewisseld voor US Dollars. De afwikkelingstijd tussen transacties wordt hiermee verkort. Daarnaast is J.P. Morgan van mening dat de JPM Coin aanzienlijke voordelen kan opleveren voor blockchain-applicaties door naast het tegenpartij- en afwikkelingsrisico van klanten te verminderen, de kapitaalvereisten te verlagen en een directe waardeoverdracht mogelijk te maken. 

J.P. Morgan en cryptocurrencies

J.P. Morgan geloofd in het potentieel van de blockchain technologie en claimen cryptocurrencies te ondersteunen indien deze op een goede wijze worden gecontroleerd en gereguleerd. De JPM Coin verschilt van cryptocurrencies zoals bitcoin en ethereum doordat deze munten openbaar beschikbaar zijn. Doordat de JPM Coin op een privé netwerk beschikbaar is en enkel gebruikt wordt voor de waardeoverdracht bij de cliënten van J.P. Morgan is er eerder sprake van een digitale munt dan een cryptocurrency.

Kritiek op de munt

Jamie Dimon, de CEO van J.P. Morgan heeft de inmiddels bekende uitspraak ‘Bitcoin is a scam’ gedaan, een uitspraak waar hij later overigens op terug is gekomen. Ondanks het negatieve sentiment richting cryptocurrencies is J.P. Morgan altijd positief en actief geweest met blockchain door middel van Quorum, een besloten versie van de Ethereum blockchain.

Visie BlockBay Capital

De lancering van de JPM Coin is een interessante stap. In de praktijk zie je dat (zeker met nieuwe technologieën) het belangrijk is dat er praktijkervaring op wordt gedaan. Het voordeel van deze JPM Coin is bijvoorbeeld dat het voor regelgevers mogelijk wordt om relevante inzichten worden opgedaan. De JPM Coin is dan ook een volgende stap in de ontwikkeling en betrokkenheid van financiële instellingen met de blockchain technologie. De ontwikkeling van de publieke blockchains enerzijds en de toenemende betrokkenheid van andere stakeholders anderzijds zal er volgens ons toe leiden dat een digitale munt als de JPM Coin geen lange termijn alternatief is die voor groot publiek beschikbaar komt. Binnen de interne processen van de bank zal de munt desondanks uitstekend gaan functioneren.