BlockBay Capital portefeuille update april 2022

BlockBay Capital portefeuille update april 2022
by

De BlockWealth portefeuilles hebben in april een negatief rendement van tussen de -13% en -15% behaald.

Wereldwijde financiële markten hadden een lastige maand. De technologie index Nasdaq daalde in april met -13%, de Amerikaanse S&P 500 met -9% en obligaties hebben het slechtste jaar sinds de tweede wereldoorlog als gevolg van de stijgende rente. Ook voor de euro was het een slechte maand, de euro verloor ten opzichte van de Amerikaanse Dollar -4,7% in april. Het Bitcoin rendement over april in euro’s was in april -13% (ten opzichte van -17,2% gemeten in Amerikaanse dollars).

Na een aantal goede jaren zijn de afgelopen maanden zwaar en vervelend voor beleggers. Beleggen zonder lange termijn visie is als gevolg van dagelijkse volatiliteit nagenoeg onmogelijk. Het is de prijs die op korte termijn wordt betaald voor lange termijn winsten. Daarnaast laat de historie zien dat geleden verliezen in de praktijk snel kunnen worden ingelopen, de beste beursdagen komen na de slechtste beursdagen. Het meest recente voorbeeld is de covid-crash van maart 2020 waarbij koersen zich herstelde in enkele maanden. Dit komt mede door het feit dat toekomstige verwachtingen zitten ingeprijsd in koersen van nu. Negatieve verwachtingen kunnen snel omslaan. In de komende maanden zou dit kunnen gebeuren met de rente en inflatie doordat de huidige verwachting is dat deze in de komende periode blijft stijgen. Deze verwachtingen kunnen in de praktijk snel draaien met als direct gevolg herstellende koersen.

Bitcoin heeft ondanks een hoger risicoprofiel dit jaar een minder slecht rendement behaald dan de Nasdaq (-19% vs -21%). Het rendement in absolute zin valt tegen, in relatieve zin valt het nog enigszins mee. Kijkend naar de koersen van Bitcoin piekte de cryptomunt in oktober 2021 met een koers van $68.500 en bereikte de munt een bodem eind februari 2022 met een koers van $34.500. Een half jaar daarvoor piekte Bitcoin op $64.800 en was de bodem $29.800. De bodem in april was $37.500, daarmee lijkt het er voorlopig op dat Bitcoin een hogere bodem neerzet en dat de koers nu aan de onderkant van de historische bandbreedte zit. Vooruitkijkend blijft cryptocurrency voor lange termijn beleggers een interessante beleggingscategorie, dit mede door de hoge huidige inflatie van 12% in Nederland. Om een verlies aan koopkracht te voorkomen dient er een rendement behaald te worden wat boven de inflatie ligt. Met de (nog steeds) lage rentes als gevolg van centrale banken die nog steeds actief zijn met opkoopprogramma’s wordt dat voor obligaties een lastig verhaal. Ook aandelen met een langjarig gemiddeld rendement van +8% zullen onvoldoende bescherming bieden. Dit biedt mogelijk kansen voor cryptocurrency waarbij hoge rendementen niet ongewoon zijn. In de afgelopen 10 jaar is crypto gegroeid tot een marktkapitalisatie van $2.000 miljard. Mede als gevolg van institutionele investeringen zijn cryptocurrency nu een serieuze beleggingsoptie. De correlatie van de afgelopen maanden tussen traditionele financiële markten en cryptomarkten laat ook zien dat dezelfde marktparticipanten actief zijn op meerdere vlakken, daarbij is het goed mogelijk om snel exposure op- of af te bouwen. In de huidige economische situatie is het een grote uitdaging om het vermogen op de juiste manier te structureren, waarbij beleggers met de huidige hoge inflatie actie moeten ondernemen om een verdere uitholling van koopkracht te voorkomen. In de portefeuille blijft cryptocurrency interessant onder andere doordat er geen direct verband is met een stijgende rente (in tegenstelling tot bij obligaties, vastgoed en aandelen).