BlockBay Capital portefeuille update november 2020

BlockBay Capital portefeuille update november 2020
by

De portefeuilles hebben in november een positief rendement behaald. Over de gehele breedte zijn de posities in de portefeuille gestegen. Bitcoin eindigde november op een maandelijkse all-time high van $19.626 (+39% deze maand). Begin maart 2020 stond Bitcoin nog even onder de $5.000, sinds die tijd kent Bitcoin een imposante stijging met name als gevolg van de coronacrisis, een toenemende interesse van institutionele investeerders en nieuwe toetreders (zoals PayPal).

De schaarste van Bitcoin neemt steeds verder toe. Momenteel komen er per ca. 10 minuten 6,25 Bitcoin bij, per dag zijn dat nog steeds 900 Bitcoin (omgerekend is dat ca. $17 miljoen per dag). Dit nieuwe aanbod wordt momenteel direct opgeslokt door platformen als Square en Bitcoin. Momenteel is ruim 88% van alle Bitcoin in omloop (18,6 miljoen van de maximale 21 miljoen) waarbij de schaarste in het huidige tempo steeds verder toeneemt. Met de verwachte verdere toename van investeerders (en daarmee toename van de vraag ten opzichte van een afnemend aanbod) is een hogere prijs het enige wat zorgt voor een zogenoemd equilibrium. In de komende jaren zal het aanbod van Bitcoin steeds verder opdrogen, tezamen met ontwikkelingen op monetair gebied zijn dit naar verwachting de grootste drijfveren van eventuele toekomstige stijgingen.

Bitcoin price vs google searches

De stijging van Bitcoin zorgt ook weer voor een toename van wilde voorspellingen. Tom Fitzpatrick, een analist van Citi Bank trekt een parallel met goud in de jaren ´70. Goud bewoog 50 jaar tussen de $20 / $50 voordat de Nixon-schok ervoor zorgde dat eenzijdig de omwisseling van goud naar Amerikaanse dollars niet meer mogelijk was. Op basis van technische analyse voorspelt Tom Fitzpatrick een Bitcoin koers van $318.000. Een dergelijke voorspelling heeft uiteraard weinig zin, wel is het een goed teken dat klanten van Citi Bank kennis maken met de mogelijke asymmetrische rendementen van Bitcoin.

Ondanks de euforie van de afgelopen maanden is een terugval niet uit te sluiten. In eerdere Bitcoin rallies zijn dalingen van 30% à 40% niet ongebruikelijk. Een wezenlijk verschil met 2017 is dat er onder grotere investeerders momenteel dusdanig veel animo is om op lagere niveaus voor de lange termijn in te stappen, het aanbod wordt hiermee op termijn alleen maar verder verkleind.