Terugblik 2019 & vooruitblik 2020

Terugblik 2019 & vooruitblik 2020
by

Terugblik 2019

2019 was een jaar van experimenteren en implementeren. Het bekendste voorbeeld hiervan is Libra, die in 2019 door Facebook is aangekondigd. Inmiddels kan worden geconcludeerd dat Libra in de huidige vorm gedoemd is om te mislukken. 

Grote druk van (internationale) toezichthouders, in combinatie met een eerder privacy schandaal van Facebook zorgt ervoor dat een uitrol niet waarschijnlijk is. Daarnaast is er een ontwikkeling binnen organisaties die blockchain bijv. binnen een supply chain aan het gebruiken zijn.

Decentralized Finance (DeFi) is afgelopen jaar opgekomen. DeFi is het best te vergelijken met een traditionele bank waarbij spaarders geld storten en waarbij de bank het geld weer uitleent. DeFi is de decentrale variant hierop, binnen blockchains wordt het vermogen (in dit geval) cryptomunten vastgezet en ook uitgeleend. Het doel is in feite om traditionele financiële dienstverlening met gebruik van de blockchain technologie en smart contracts te decentraliseren. In dit proces vindt een disintermediatie plaats die gedeeltelijk tot stand komt door tokenization (het creëren van digitale activa). De totale waarde van DeFi projecten is in 2019 verdrievoudigd tot $650 miljoen.

Tot slot is in 2019 een toename te zien in de omvang en beschikbaarheid van crypto derivaten. Naast de lancering van Bakkt hebben meer platformen de mogelijkheid om te handelen op deze derivaten. De (licht verwachte en gehoopte) toestroom van institutionele investeerders is achtergebleven. In dat opzicht is een verdere verbetering van beveiligde bewaaroplossingen een positieve ontwikkeling van het afgelopen jaar.

Vooruitblik 2020

Een belangrijk evenement in 2020 zal de halving zijn die in mei zal plaatsvinden. Een halving vindt eens per vier jaar plaats en zorgt ervoor dat de vergoeding (in Bitcoin) die miners ontvangen wordt gehalveerd. Het Bitcoin protocol zorgt er op deze wijze voor dat er nooit meer als 21 miljoen Bitcoin zullen zijn. De halving in mei 2020 zal de derde halving in de geschiedenis zijn en zal de vergoeding voor miners halveren van 12,5 Bitcoin naar 6,25 Bitcoin. Een mogelijk scenario is dat de halving een positieve impact op de koers heeft, voornamelijk door verdere schaarste. Historisch gezien heeft de halving voor een positieve impact op de koers gezorgd.

Overige verwachte ontwikkelingen hebben te maken met de verwachte verdere groei van DeFi, gebruik van cryptocurrencies in gaming en toenemende interesse van centrale banken. De ogen zullen hiervoor met name op China zijn gericht. Waar de Chinese overheid aankopen van cryptocurrencies met de eigen valuta eerst had verboden, wordt met name de blockchain technologie nu omarmd. Het is inmiddels bekend dat de Chinezen een eigen cryptomunt aan het ontwikkelen zijn. Ook in Amerika zijn er ontwikkelingen, de voorzitter van de Amerikaanse Fed (Jerome Powell) heeft eerder gesproken over de optie van een digitale dollar. Cryptocurrencies kunnen in de toekomst een belangrijke rol in de economische suprematie spelen.