Icoinic

Icoinic
by nba_lakers_h1nllj48
Icoinic is een digital assets fonds uit Amsterdam die is gevestigd op het Beursplein. Icoinic biedt momenteel drie strategieën aan, daarnaast is het mogelijk om te investeren in een combinatie van de drie strategieën.
Icoinic

Over Icoinic

Icoinic is begin 2018 opgericht door Arthur Stolk en Peter van der Jagt. Het is momenteel onduidelijk wat de omvang van het vermogen is dat er door de fondsen wordt beheerd. Icoinic biedt de volgende drie fondsen aan: Actively Traded Fund, Long Term Growth Fund en het Algorithmic Fund. Elke donderdag is het mogelijk om in te stappen in de fondsen.

Investeren in één van de fondsen is mogelijk vanaf €100.000. Het is wel mogelijk om vanaf €15.000 te participeren in een cryptocurrency fund of funds die investeert in alle drie de fondsen tegelijk. Participatie hierin is mogelijk voor maximaal 150 deelnemers.

Icoinic Actively Traded Fund

Het Actively Traded Fund is een actief trading fonds in digital assets. Gedurende de hele dag zijn de traders actief bezig met het verbeteren van de posities binnen het fonds. Het fonds kan besluiten om deel te nemen aan ICO´s (Initial Coin Offerings). Naar mening van Icoinic zorgt het grote netwerk dat het fonds in staat is vaak voor de ICO datum al positie te kunnen nemen wat kan resulteren in een winstgevendere uitkomst.

Icoinic Actively Traded Fund
Icoinic Long Term Growth Fund

Icoinic Long Term Growth Fund

Het Long Term Growth Fund is een index fonds dat belegt in een brede selectie van cryptocurrencies. Het fonds wordt maandelijks geherbalanceerd en geëvalueerd. Long Term Growth houdt volgens Icoinic in dat de traders de markten nauwlettend in de gaten houden. Dit is niet geheel in lijn met een index strategie. Het fonds zal niet participeren in ICO´s. Wat opvalt is dat het Long Term Growth Fund een index fonds is en dat tegelijk de traders de markt nauwlettend in de gaten houden. Bij een crypto index portfolio worden altijd regels opgesteld die bepalen hoe er wordt geïnvesteerd zonder dat er actieve keuzes worden gemaakt door traders.

In ons artikel ‘cryptocurrency portfolio’ bespreken wij wat een index portfolio is. De strategie van het Long Term Growth Fund is voor ons nu nog niet geheel duidelijk.

Een ander crypto fonds wat een index strategie hanteert is het Crypto Index Fonds uit Rotterdam.

Icoinic Algorithmic Fund

Het Algorithmic Fund is een fonds wat later (oktober 2018) is opgericht en wat handelt volgens aan algoritme die volgens het fonds 24/7 wordt geoptimaliseerd en gemonitord. Het algoritme maakt gebruik van verschillende strategieën die afhankelijk zijn van marktomstandigheden. Door constant de markt te observeren en in te springen op kansen probeert het algoritme de posities te verstevigen.

Icoinic Algorithmic Fund

Kosten

De fondsen brengen de volgende kosten in rekening:

Beheervergoeding 2% per jaar
Transactie- en overige kosten zijn afhankelijk per gekozen strategie liggen tussen 2% en 6%
Intredingskosten 0%
Uittredingskosten 1%
Performance fee 20% (wekelijkse high-watermark)

Investeren bij Icoinic?

Ontvang dan ons gratis rapport met daarin de analyse van Icoinic en andere Nederlandse crypto fondsen.

Wilt u investeren in cryptocurrency maar is een investering van €100.000 te groot? Kijk dan eens naar onze BlockWealth Lite (index portfolio met vijftien cryptocurrencies vanaf €2.500) of BlockWealth (actief en dynamische portfolio vanaf €10.000).

Aanvraag gratis rapport – Icoinic

    Uw voornaam*

    Uw achternaam*

    Uw e-mailadres*

    Uw telefoonnummer

    Eventuele vragen en/of toelichting