BlockBay Capital portefeuille update mei 2023

BlockBay Capital portefeuille update mei 2023
by

De BlockWealth portefeuilles hebben in mei een neutraal rendement van ca. 0% behaald.

Bitcoin behaalde een rendement van -4%, Ethereum deed het met +3% beter. Ethereum presteerde in vergelijking met Bitcoin meer in lijn met de goede maand die technologie index Nasdaq had. Chipbedrijven profiteerde van de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), de index behaalde in mei een rendement van +6% waarbij geldt dat er grote uitschieters naar boven waren. 2023 is tot nu toe een goed jaar voor risicovollere investeringen met goede rendementen voor Bitcoin (+65%), Ethereum (+57%) en nu ook de Nasdaq Index (+24%).

Zoals gezegd geldt voor de Nasdaq dat er bedrijven in de index zitten die de afgelopen maand hebben geprofiteerd van AI. Meest opvallende stijger is chipproducent Nvidia, die profiteerde door de toegenomen verwachte vraag naar chips in de toekomst. Het bedrijf bereikte een marktkapitalisatie van $1.000 miljard en is daarmee circa 2x meer waard dan Bitcoin ($500 miljard). Opvallend is dat Bitcoin (voorlopig) niet heeft kunnen profiteren van de AI-hype. Kijkend naar de correlatie tussen Bitcoin en de Nasdaq Index is zichtbaar dat de correlatie in de afgelopen maand van +0,85 naar -0,6 is gezakt. Dat betekent dat de rendementen tussen Bitcoin en de Nasdaq Index voorheen met elkaar meebewogen, nu bewegen ze in tegengestelde richting. Dat is zichtbaar in rendementen doordat Bitcoin (in tegenstelling tot de Nasdaq Index) afgelopen maand een negatief rendement behaalde. Dergelijke situaties zijn eerder voorgekomen, waarna de correlatie uiteindelijk weer positief werd (wat logisch is op de langere termijn). Bitcoin valt de afgelopen periode tegen. Bitcoin beweegt in het macro-economische speelveld en had last van de verwachting dat de rente voor langere tijd hoog dient te blijven om de inflatie terug te dringen. Ook is er weer een reële kans dat de rente zelfs verder verhoogd moet worden omdat inflatie hardnekkig blijkt.

In de Verenigde Staten is er een akkoord bereikt over een verdere toename van het schuldenplafond. In combinatie met de verwachte renteverlagingen zal deze nieuwe liquiditeitsinjectie mogelijk positief kunnen uitpakken voor risicovolle investeringen. In de afgelopen maanden vallen de rendementen (zeker in vergelijking met het begin van het jaar) tegen voor cryptovaluta. Het ontbreken van echte impulsen, in combinatie met een traditioneel rustigere zomerperiode zorgt ervoor dat de liquiditeit en volatiliteit van Bitcoin historisch gezien momenteel erg laag is.

Met de aanstaande liquiditeitsinjectie, inflatie die opnieuw aan het stijgen is en aanstaande renteverlagingen valt er flink vuurwerk te verwachten in de tweede helft van 2023. Geduld is een schone zaak.