BlockBay Capital portefeuille update juli 2022

BlockBay Capital portefeuille update juli 2022
by

De BlockWealth portefeuilles hebben in juli een positief rendement van tussen de +20% en +38% behaald.

Na een slechte periode is er enigszins herstel opgetreden op de cryptomarkt waarbij de totale marktkapitalisatie inmiddels weer boven de $1.000 miljard staat.

Het is nog een lange weg te gaan naar nieuwe hoogtepunten, begin november 2021 was de totale marktkapitalisatie immers nog $3.000 miljard. Nadat de markt de afgelopen periode is gedaald als gevolg van onrust op de financiële markten (stijgende rente, inflatie en dalende economische groei) is de daling versterkt door het faillissement van diverse (centrale) cryptopartijen. Het lijkt erop dat er een reset is geweest waarbij er een aantal partijen zijn omgevallen en waarbij anderzijds traditionele financiële instellingen zoals BlackRock Bitcoin aan zijn institutionele investeerders gaat aanbieden.

Het is interessant om verder te kijken naar de mogelijkheden van cryptocurrency in het kader van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Cryptocurrency en blockchain hebben als eeuwig doel om de afhankelijkheid van centrale partijen te verminderen. Dit moet gebeuren door middel van decentralisatie en vooraf vastgestelde regels die door de blockchain worden vastgelegd. In vergelijking met cryptobanken zorgen decentrale protocollen ervoor dat er geen sprake is van menselijke subjectiviteit in bijvoorbeeld de afhandeling van financieringen (DeFi). Beide partijen zijn akkoord om transacties openbaar op de blockchain te verwerken, dit in tegenstelling tot traditionele financieringsaanvragen die achter gesloten deuren plaatsvindt. Ondanks de marktcrash heeft DeFi tijdens de recente crash goed gefunctioneerd. Een voorbeeld van het goed functioneren van DeFi is een lening met als onderpand Bitcoin. Op het moment dat de waarde van het onderpand de liquidatiewaarde bereikt dan zal het DeFi protocol automatisch het onderpand verkopen om te voorkomen dat er verlies op de lening wordt geleden. Dit zorgt voor een directie toename van Bitcoin op de markt, met als logisch gevolg prijsdalingen. Centrale cryptobanken zoals Celsius hebben in het verleden loze beloftes gedaan en hebben teveel risico genomen met het geld van klanten. Celsius had meerdere leningen uitstaan bij zowel centrale als decentrale partijen. De aflossingen van de decentrale leningen hebben bij Celsius prioriteit gekregen om te voorkomen dat deze geliquideerd zouden worden, het is immers een code waar geen ruimte is voor subjectiviteit. DeFi heeft de afgelopen periode laten zien dat het goed kan functioneren, het probleem heeft hem gezeten in centrale partijen die à la Lehman Brothers subjectief hebben gehandeld.

Niet alleen cryptocurrencies hebben een goed rendement laten zien in juli. Mede als gevolg van een dalende rente hebben overige beleggingen zoals aandelen en obligaties het de afgelopen maand ook goed gedaan. Een investering in cryptocurrency blijft interessant doordat deze waarde toevoegt op het moment dat de correlatie met de overige beleggingen laag (of zelfs negatief) is. Op deze wijze wordt het totale risico van het vermogen verlaagd en het verwachte rendement verhoogd. De correlatie tussen Bitcoin en de aandelenmarkt is in de afgelopen periode afgenomen, daarnaast is de correlatie met rente en inflatie lager dan bij aandelen, vastgoed en obligaties. Anderzijds hebben we gezien dat een naderende recessie en een verder stijgende inflatie negatief kan uitpakken voor investeerders in cryptomunten. Een verder herstel van financiële markten zou aan de andere kant weer gunstig zijn waarbij geldt dat de komende periode naar verwachting afwachtend zal zijn totdat er meer duidelijkheid is over rente- en inflatieverwachtingen.