BlockBay Capital portefeuille update februari 2023

BlockBay Capital portefeuille update februari 2023
by

De BlockWealth portefeuilles hebben in februari een positief rendement van +1% behaald.

Na een goed begin van de maand is de markt wat teruggezakt voornamelijk door een verdere stijging van de rente. Nieuwe inflatiecijfers zorgen ervoor dat het onzeker blijft of renteverhogingen van centrale banken voldoende zullen zijn om de inflatie terug te brengen tot het door hen gewenste niveau. De inflatie in bijv. Nederland is (jaar op jaar) na dalingen in de afgelopen maanden in februari gestegen wat laat zien dat inflatie hardnekkiger is. Hierdoor is de verwachting dat de rente voor een langere tijd hoger blijft wat nadelig is voor risicovolle investeringen zoals cryptovaluta en aandelen.

Historisch gezien is er een verband tussen de beschikbare liquiditeit en rendementen op bijv. aandelen en vastgoed. Immers, meer geld zorgt ervoor dat schaarse assets (zoals aandelen en vastgoed) relatief meer waard worden. Ondanks de monetaire verkrapping die momenteel in de Verenigde Staten en Europa plaatsvindt is de wereldwijde liquiditeit gegroeid, voornamelijk door verruiming bij de centrale banken van China en Japan. Als globale asset kan met name Bitcoin in de komende maanden verder profiteren van de toegenomen liquiditeit. Anderzijds nemen de risico’s voor bijv. een Amerikaanse Dollar toe door de gestegen rente. Door de gestegen rente en de toenemende schulden zijn de rentebetalingen van de Amerikaanse overheid momenteel gestegen van $60 miljard in het vierde kwartaal van 2021 naar $213 miljard in het laatste kwartaal van 2022. Het totale budget van de Amerikaanse staat was in 2022 $6,27 biljoen, waarmee de rentebetalingen inmiddels al 13,5% van het budget zijn. Dit zorgt voor een enorme complexiteit voor de Amerikanen, enerzijds is een hoge inflatie ‘goed’ voor partijen met schuld (doordat de schuld minder waard wordt), anderzijds zorgt de hoge rente voor een enorme last. Met het bereiken van het schuldenplafond en de aanstaande verkiezingen zullen de inflatie en rente nog verder onder een verglootglas komen te liggen.

Naast de macro-economische ontwikkelingen zijn er de komende maanden ook veel crypto gerelateerde gebeurtenissen die de komende periode aandacht behoeven.

  1. Schuldeisers van Mt. Gox krijgen naar verwachting vanaf 10 maart t/m eind september een uitbetaling van zo’n 143.000 Bitcoin en nog wat andere bezittingen (totale waarde zo’n $4 miljard). Mt. Gox was één van de eerste Bitcoin exchanges die in 2014 was gehackt, ca. 10 jaar later krijgen schuldeisers zo’n ~20% terug. De verwachting is dat er een beperkt koerseffect op Bitcoin komt als gevolg van het beschikbaar komen van deze Bitcoins. Het is onwaarschijnlijk dat alle Bitcoins (tegelijkertijd) verkocht zullen worden, op een dagelijks handelsvolume van gemiddeld $25 miljard zal dit beperkt zijn.
  2. Ethereum krijgt een upgrade in April waardoor Ethereum die sinds 2020 gestakete was, weer beschikbaar kan komen voor eventuele verkoop. Qua verwachting is dat er ook hier zo’n $2 tot $4 miljard beschikbaar kan komen voor een eventuele verkoop, op een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $8 miljard is dit net als bij Bitcoin ook beperkt zodat ook hier geen grote impact zal zijn.
  3. Toenemende regulatie. De Amerikaanse toezichthouder is in de afgelopen periode actief geweest met name op ‘staking’ producten die worden aangeboden door centrale partijen. Ook Silvergate, een Amerikaanse bank die nagenoeg alle grote cryptopartijen als klant heeft zit in de problemen. De meest logische vervolgstap is dat crypto partijen als Coinbase of Kraken zelf een bankvergunning bemachtigen om ervoor te zorgen dat in- en uitstappen mogelijk blijft. De roep om verdere decentralisatie van crypto (dus zonder tussenpersonen) neemt alsmaar verder toe, ook zijn de ontwikkelingen zoals DeFi (decentrale finance) interessant in het kader van een verdere regulatie.

Veel aandacht gaat natuurlijk uit naar de koersontwikkeling van crypto. Los van de koersen zijn er (los van de potentie) onderliggend zoveel ontwikkelingen op het gebied van crypto, blockchain en web3 waardoor de toekomst er positief blijft uit zien. Ook macro-economische ontwikkelingen zullen uiteindelijk worden opgelost zodat de zevende bull run (na de eerdere zes bull & bear markets) naar alle waarschijnlijkheid niet ver weg is.