Privacy Policy

Privacy Policy
by nba_lakers_h1nllj48

Privacy Principes

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze policy leggen wij uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen. Tevens beschrijven wij hoe wij persoonlijke informatie beveiligen en beschermen naar aanleiding van het gebruik van deze website of onze diensten. De term “BlockBay Capital” refereert in deze policy naar BlockBay Capital B.V. en zijn gelieerde vennootschappen.

Informatie bronnen

De persoonlijke informatie die wij van u verzamelen komt voornamelijk voort uit de account opening of andere formulieren en materialen die u ter beschikking stelt aan BlockBay Capital tijdens uw relatie met ons. Wij mogen, gerelateerd aan onze producten en diensten informatie verzamelen over uw eventuele transacties en ervaringen met BlockBay Capital.
Tot slot, informatie van u kan verzameld worden (door monitoring of vastleggen) tijdens het leveren van onze diensten, dit om te voldoen aan wet- en regelgeving. Deze informatie mag gebruikt worden voor compliance of beveiligings doeleinden.

Uw informatie

Als u een cliënt bent van BlockBay Capital dan verzamelen wij onder andere de volgende informatie:

  • Uw naam, adres en andere contactgegevens (zoals een burgerservicenummer).
  • Uw leeftijd, beroep en burgerlijke staat.
  • Uitgebreide financiële informatie, zoals herkomst van het vermogen, ervaring met investeren / beleggen, risico tolerantie en wettelijk vereiste onderbouwing ten aanzien van uw financiële positie.Een kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) als gevolg van mogelijke wettelijke vereisten.

Gebruik van uw informatie

We mogen uw persoonlijke informatie gebruiken voor (onder andere) de volgende zaken:

  • Het administreren, opereren, faciliteren en beheren van uw relatie met BlockBay Capital.
  • U contacteren per post, telefoon, e-mail of soortgelijk.
  • U voorzien van relevante informatie (zoals research en marktontwikkelingen) of advies inzake producten of diensten.
  • Faciliteren van onze interne bedrijfsprocessen, waaronder het beoordelen en beheersen van risico’s en om te voldoen aan onze juridische verplichtingen.

Ook na eventuele beëindiging van de klantrelatie behandelen wij uw persoonlijke informatie op de in deze policy omschreven vertrouwde manier.

Ter beschikking stellen van uw persoonlijke informatie binnen BlockBay en aan derde partijen

Om naast efficiente en betrouwbare dienstverlening de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten uit te breiden, is het mogelijk dat BlockBay Capital, of aan BlockBay Capital gelieerde entiteiten, toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie. Wij maken gebruik van wettelijke vereisten bij het delen van deze informatie. BlockBay Capital openbaart uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen, behalve in de volgende situaties situaties: het ter beschikking stellen van uw persoonlijke informatie aan derde partijen kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverleniging. Niet-gelieerde partijen die BlockBay Capital assisteren in de dienstverlening worden verplicht om gedeelde informatie vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen.

Hoe wij uw privacy beschermen

Wij hebben ons gecommiteert aan een vertrouwde omgang en bescherming van uw persoonlijke informatie en privacy. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot geauthoriseerde medewerkers van BockBay Capital. Eventuele externe partijen die toegang hebben tot persoonlijke informatie van u worden gehouden aan strenge normen ten aanzien van uw privacy. Tot slot hebben wij fysieke, digitale en procedurele maatregelen genomen om te voorkomen dat informatie wordt gestolen, misbruikt , beschadigd, gewijzigd of dat er ongeauthoriseerde toegang tot deze informatie ontstaat.

Tot slot

Wij mogen de privacy policy aanpassen. De gewijzigde versie wordt gepubliceerd op de website. De genoemde datum bij “Laatst geupdate” wordt in dat geval aangepast. Alle wijzigingen in de policy worden effectief bij publicatie, tenzij anders aangegeven.

Laatst geupdate: 1 maart 2018